Hiện nay, Mekong KCP đang hoạt động trên các lĩnh vực:

– Thi công ép cọc nền móng.

– Sản xuất cấu kiện cọc bê tông cốt thép.

Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải cọc.

Sự hài lòng của quý khách hàng là tiêu chí theo đuổi hàng đầu của công ty chúng tôi.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Nhà xưởng công ty cổ phần cấu kiện bê tông Mekong KCP
Bãi đúc cọc công ty cổ phần cấu kiện bê tông Mekong KCP
Bãi đúc cọc công ty cổ phần cấu kiện bê tông Mekong KCP
Bãi đúc cọc công ty cổ phần cấu kiện bê tông Mekong KCP
Bãi đúc cọc công ty cổ phần cấu kiện bê tông Mekong KCP
Bãi đúc cọc công ty cổ phần cấu kiện bê tông Mekong KCP