202 Đường Nguyễn Xiển, Phường Trường Thạnh, Quận 9

Chúng tôi làm việc: Thứ 2 – Chủ Nhật, 8 a.m. – 5:00 p.m. EST

Câu hỏi thường gặp

Vui lòng đọc các nội dung bên dưới, nếu không có nội dung bạn cần tìm, hãy điền vào thư liên hệ.

What are the delivery charges for orders from the Online Shop?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Which payment methods are accepted in the Online Shop?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

How long will delivery take?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

How secure is shopping in the Online Shop? Is my data protected?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

What exactly happens after ordering?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Do I receive an invoice for my order?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Gửi thư liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu bên trên. Trường (*) là bắt buộc phải điền.