Xem tất cả 2 kết quả

Cọc vuông bê tông cốt thép thường và cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc có thể sản xuất theo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng cho từng dự án.
Cọc vuông bê tông cốt thép thường và cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực sử dụng làm nền móng cho các công trình dân dụng, tường bờ kè, cầu đường v.v….

Cọc vuông Dự Ứng Lực - Ứng Suất Trước

Cọc 250×250 mm – Cọc Sản Xuất Mới – Loại 1

Cọc vuông Dự Ứng Lực - Ứng Suất Trước

Cọc BTCT 400×400 Dự Ứng Lực

Gọi ngay!