Xem tất cả 9 kết quả

Sản phẩm Cọc Bê Tông Cốt Thép của Mekong KCP bao gồm: Cọc BTCT theo dự án, Cọc tròn li tâm ứng suất trước, Cọc vuông BTCT nhà phố, Cọc vuông Dự Ứng Lực – Ứng Suất Trước.. Được sản xuất tại nhà xưởng của Mekong KCPCọc vuông bê tông cốt thép thường và cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc có thể sản xuất theo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng cho từng dự án.

Cọc vuông bê tông cốt thép thường và cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực sử dụng làm nền móng cho các công trình dân dụng, tường bờ kè, cầu đường v.v….

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Cọc vuông Dự Ứng Lực - Ứng Suất Trước

Cọc 250×250 mm – Cọc Sản Xuất Mới – Loại 1

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Cọc BTCT theo dự án

CỌC BTCT 250x250mm

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Cọc vuông Dự Ứng Lực - Ứng Suất Trước

Cọc BTCT 400×400 Dự Ứng Lực

Cọc BTCT theo dự án

CỌC BTCT 400X400MM

Được xếp hạng 3.50 5 sao
Được xếp hạng 3.50 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Gọi ngay!